ارزیابی روانی و تشخیص بیماری:

ارزیابی (assessment)، روشی که به موجب آن متخصصی بالینی، فرد را بر حسب عوامل روانی، جسمانی، و اجتماعی ای که بیشترین تاثیر را بر عملکرد وی دارند، ارزیابی می کند. این اهداف می توانند از این قبیل باشند :

الف) تشخیص دادن کسی که به اختلال روانی مبتلاست ب) مشخص کردن توانایی عقلانی ج) مناسب بودن فردی برای شغلی خاص  د) ارزیابی کردن کسی برای اینکه مشخص شود آیا از لحاظ عقلانی برای تحمل کردن یک آزمایش شایستگی دارد یا نه.

اولین و مهمترین قدم یک روانشناس و روانپزشک در تشخیص بیماری روانی انجام مداخلات تشخیصی است، اولین قدم در این راستا مصاحبه تشخیصی است که هدف از آن جمع آوری اطلاعاتی است که به درمانگر کمک می کند به تشخیص مشکلات اصلی دست یابد. معاینه وضعیت روانی، بخشی از ارزیابی بالینی است که مجموع مشاهدات و برداشت‌های معاینه‌کننده را در مورد یک بیمار روانی به هنگام مصاحبه توصیف می‌کند. در حالی که شرح حال و سابقه بیمار ثابت باقی می‌ماند، وضعیت روانی او ممکن است روز به‌ روز یا ساعت‌ به ‌ساعت تغییر یابد.

با توجه به اینکه این بخش اطلاعات پایه مراجع را جمع آوری می نماید و کلیه فرآیندهای بعدی بر این اساس شکل می گیرد، بعنوان مهمترین بخش مرکز تلقی می شود. لذا پس از انجام مصاحبه تشخیصی اولیه، تست های روانشناختی تخصصی مورد نیاز برای هر فرد صورت می پذیرد و پس از تحلیل نتایج، در یک جلسه ارزیابی با مشورت تیم تخصصی شامل روانپزشک و روانشناس بالینی به تشخیص نهایی پرداخته و نقشه راه برای درمان پیشنهاد می گردد.

سوالی دارید

اکنون با ما تماس بگیرید


شماره های تماس:

09395491004
09105911004
03432487417دنبال کنید

شبکه های مجازی

با ما در شبکه های مجازی همراه باشید.طراحی و اجرا توسط راور گرافیک

راورگرافیک