روان درمانی و خدمات روانپزشکی

روان درمانی چیست؟

 • نوعی مداخله درمانی غیردارویی برای درمان مشکلات واختلالات روانی است.
 • نوعی مداخله درمانی مبتنی برایجاد رابطه درمانی بین مراجع وروانشناس می باشد.
 • نوعی مداخله درمانی مبتنی براستفاده ازتکنیک های درمانی برگرفته از علوم روانشناسی ورفتاری است.

روان درمانی با مشاوره چه تفاوتی دارد؟

 • درروان درمانی به اختلال روانی مانند اضطراب،وسواس،افسردگی پرداخته می شود.
 • درمشاوره به مشکلات موقعیتی مانند تربیتی،تحصیلی، خانوادگی،شغلی وازدواج پرداخته می شود.
 • روان درمانی معمولا برخلاف مشاوره نیازمندبه جلسات طولانی مدت درمان است.

دارودرمانی(روان پزشکی)چیست؟

 • نوعی مداخله درمانی دارویی برای درمان اختلالات حاد روانی است.
 • نوعی مداخله درمانی مبتنی بریک رابطه پزشک- بیماراست وبه مراجع، به دید یک بیمار توجه می شود.
 • روان پزشک یک پزشک عمومی است که دارای تخصص اعصاب و روان می باشد.
 • روان پزشک با متخصص مغز واعصاب فرق دارد
 • وظیفه تشخیص بیماری روانی برعهده روان پزشک است
 • فقط یک روان پزشک  می تواند تشخیص بدهد که کسی بیماری افسردگی یا اختلال اضطرابی به معنای علمی را دارد یا ندارد مانند یک پزشک که وظیفه تشخیص بیماری جسمی را دارد.

دارودرمانی با مشاوره وروان درمانی چه تفاوتی دارد؟

 • فرض اساسی در مشاوره وروان درمانی این است که هراندازه انسان از خصوصیات فردی وشخصیتی خود آگاهی بیشتری پیدا کند، سلامت روانی او بیشتر است وقدرت تصمیم گیری و توان بیشتری برای مقابله با مشکلات دارد بنابراین مشاوروران شناس با استفاده از تئوریها و تکنیکهای روان درمانی ومشاوره ای ویژگی شخصیتی وفردی رابه مراجع می شناساند.
 • فرض اساسی درروان پزشکی این است که درمان بیماری های روانی مانند بیماری های جسمانی براساس تشخیص پزشکی ومداخلات دارویی می باشد.

تقسیم بندی اختلالات روانی ازنظرشدت وضعف

1- ناراحتی خفیف روانی یا نوروز(روان رنجوری)

به حالاتی گفته می شود که شخص نمی تواند با مردم ارتباط خوبی داشته باشدو معمولا بیمار به دلیل مشکلات زندگی ،گرفتاریهای خانوادگی ،شغلی واجتماعی دچار ناراحتی اعصاب می شود.

2-ناراحتی شدید روانی یا سایکوز(روان ‍پریشی)

حالت غیرطبیعی دررفتار وگفتار بیمار که برخی ازمردم به آن جنون یا دیوانگی می گویند.رفتارغیرعادی آنان برای مردم وخودشان ایجاد مزاحمت می نماید وفرد ازبیماری خود آگاهی ندارد ودچار توهم وهذیان می باشد.

انواع بیماریهای روانی خفیف (روان رنجور)

 • اضطراب: داشتن نگرانی ،دلشوره ، بیقراری بدون وجود داشتن هیچ گونه علت خاص
 • افسردگی : عدم تمایل به برقراری ارتباط با اطرافیان ودخود فرو رفتن
 • هیستری: افرادی که جهت جلب توجه دچار اختلالاتی در جسم می شوند و تظاهرات آن بیشتر به صورت بدنی است.
 • فوبیا: ترس مرضی شدید از محیط اطراف بدون وجود داشتن یک محرک خارجی ترس آور
 • وسواس: انجام مداوم و تکراری یک عمل و یا تمرکز مداوم در فکر کردن به یک موضوع (درگیری فکری وعملی با کار)

خصوصیات افراد روان رنجور

 • دلهره و اضطراب و بیقراری دارندواغلب عصبانی و پرخاشگر هستند وترس های بی مورد دارند.
 • گوشه گیر وغصه دارتد٬ناامید وافسرده اند٬از زندگی لذت نبرده وناراضی اند.
 • نسبت به کار و زندگی بی میل وانگیزه اند ونقش اجتماعی خود را از یاد برده اند.
 • احساس سستی وکوفتگی در بدن می کننداحساس درد در نقاط مختلف بدن از جمله سر وگردن ،دست وپا ،شکم ،کمرواندامها دارند.
 • مبتلا به اختلالات خواب ٬کاهش وافزایش اشتها ، اختلالات وسواس و مشکلات جنسی هستند
 • نمی‌تواند با واقعیت وبا اجتماع خود سازگار شوند با مشکلات مبارزه نمی کنند وسعی در سازش با آنها دارندوازشیوه انعطاف ناپذیری مانندفرارکردن ،ترسیدن و حمله نمودن استفاده می کنند ودارای تعارضات درونی می باشند
 • ارتباط این گروه افراد با دنیای واقعی قطع نشده وعملکرد اصلی شخصیت سالم است وفرد از بیماری خود آگاهی دارد.
 • نیروی محرکه زندگی این افراد تحت کنترل خود فرد نمی باشد وریشه در اضطراب‌ها وسواس‌ها و احساس‌های کم‌بینی است و قربانی تعارضات درونی خود هستند.

انواع بیماریهای روانی شدید (روان پریش)

 • اسکیزو فرنیا: مهمترین نشانه آن داشتن توهم و هذیان می باشد
 • افسردگی شدید: قطع ارتباط با واقعیت و کناره گیری از دیگران ودر خود فرو رفتن شدید
 • مانیک-دیرسیو: افرادی که تواما دارای خلق شاد وخلق افسرده هستند

خصوصیات افراد روان پریش

 • توهم دارند ،یعنی چیزهای را می بینند و صداهایی می شنوند که وجود ندارند و افراد سالم آنها را احساس نمی کنند.
 • افکار هذیانی دارند و فکر می کنند همه قصدآسیب رساندن به او را دارنند.
 • اغلب حرفهای بی ربط و غیر منطقی می زنند. مثلا می گوید من خدا یا پیغمبر هستم.
 • رفتار غیر طبیعی وعجیب وغریب دارند.
 • ارتباط این گروه افراد با دنیای واقعی قطع شده وعملکرد اصلی شخصیت سالم نمی باشد وفرد از بیماری خود آگاهی ندارد.
سوالی دارید

اکنون با ما تماس بگیرید


شماره های تماس:

09395491004
09105911004
03432487417دنبال کنید

شبکه های مجازی

با ما در شبکه های مجازی همراه باشید.طراحی و اجرا توسط راور گرافیک

راورگرافیک