مشاهده مشاورین مرکز آتیه

تیم مشاورین و متخصصین مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آتیه 

 • جناب آقای جواد کاربخش (مدیر مسئول)

 • جناب آقای توکلی (روانشناس)

 • جناب آقای خالوئی (مشاور تحصیلی)

 • سرکار خانم اعلمی (روانشناس و مسئول فنی)

 • جناب آقای صیفوری (مشاور تحصیلی)

 • جناب آقای سلطانی (روانشناس)

 • سرکار خانم هاشمی (روانشناس)

 • سرکار خانم بهاری (روانشناس)

 • سرکار خانم غیاثی (روانشناس)

 • سرکار خانم اسلامی (روانشناس)

 • سرکار خانم یزدی زاده (روانشناس)

 • سرکار خانم پورعلیرضا (روانشناس)

 • سرکار خانم سنجری (گفتار درمانگر)

سوالی دارید

اکنون با ما تماس بگیرید


شماره های تماس:

09395491004
03432487417دنبال کنید

شبکه های مجازی

با ما در شبکه های مجازی همراه باشید.طراحی و اجرا توسط راور گرافیک

راورگرافیک